מדיניות פרטיות

 כללי

בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי טופס השארת פרטים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית,  מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנרנטIP) ) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ה”סורא מארה” ובאחריותה.

השימוש במידע השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת

– ליצור עמך קשר למטרת הזמנה לאירועים

– לעדכן אותך בפעילויות של ה”סורא מארה”

 

מסירת מידע לצד שלישי

ה-“סורא מארה” לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך

אבטחת מידע

ה”סורא מארה” מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ה”סורא מארה” לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

 בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר הבית של ה”סורא מארה”.